Tilaa uutiskirje

Ajankohtaista

13.11.2018
Robotin sijoittelu erilaisiin navettatyyppeihin ei ole vaikeaa

I-flow-eläinliikenne mahdollistaa robotin sijoittelun pitkittäin tai poikittain

Lelyn A4- ja A5-lypsyrobottimallien I-flow- eli läpikulkueläinliikenne tarkoittaa suoraa kulkua robotin läpi. Vapaa lehmäliikenne, I-flow-eläinliikenne ja tilava lypsykarsina tuovat hyvinvointia lehmille. I-flow-liikenteessä lehmä pääsee kävelemään suoraan robottiin rehun houkuttelemana. Suora kulku on eläimelle helppo ja turvallinen, ja eläin on osa laumaa myös lypsyn aikana.

Rehua annostellaan ruokintakaukaloon lypsyn aikana, ja kun lypsy on loppu, kääntyy ruokintakaukalo pois lehmän edestä. Lehmä poistuu suoraan pois robotista ja sillä ei siis ole mahdollisuutta jäädä syömään robottiin. Kun lehmä poistuu robotista, lypsykarsina vapautuu uudelle eläimelle. Lehmän ei tarvitse kääntyä robotissa, ja robotin kätisyyden merkitys vähenee I-flow-eläinliikenteen myötä. Robotin kätisyydellä tarkoitetaan sitä, kummalta puolelta käsivarsi suorittaa lypsytapahtuman. Joonas Tohni tutki I-Flow-eläinliikennettä Pro gradu -tutkielmassaan ja totesi sillä saavutettavan 12 % enemmän lypsyjä perinteiseen sivustatulomalliin verrattuna.


Mitenköhän se robotti meidän navettaan muka mahtuu?

Robotin sijoitus erilaisiin navettatyyppeihin ei ole vaikeaa. On kyseessä sitten uuden navetan suunnittelu tai olemassa oleva pihatto, robotin sijoitusvaihtoehtoja on useita. Tärkeää on luoda hyvät edellytykset toimivalle eläinliikenteelle, mikä mahdollistaa hyvän tuotoksen. Toimivat rutiinit saadaan huomioimalla eri eläinryhmien tarpeet. Kaksoiskierron avulla eläinten käsittely helpottuu, ja lehmän käsittelytoimenpiteet tehdään robotin takana olevassa osastossa. Ohjaamalla lehmät erotteluun muun muassa tiineystarkistusta varten säästetään työaikaa lehmien hausta, kun robotti on erotellut tarkastettavat lehmät takakiertoon. Hyvä pohjaratkaisu ja työjärjestys tekevät työskentelystä miellyttävää.


Robotti poikittain

 robotti_poikittain

Robotti poikittain

Yleisin robotin sijoitusmalli on sijoittaa robotti poikittain parsiriviin nähden. Robotti voi sijaita navetan päädyssä tai keskemmällä navettaa. Lehmät pääsevät heiluriportin kautta myös takakierrosta robottiin.

 • + Selkeä sijoitus
 • + Pieni tilantarve
 • + Hyvä edustila
 • + Kaksoiskierto erottelun avulla


RobotiT pitkittäin

robotit_pitkittain

Robotit pitkittäin, poistuminen älyportin kautta. Alemmalla robotilla pystyy lypsämään takakierrossa olevat eläimet.

Robotin sijoittaminen pituussuuntaisesti navetassa mahdollistaa lypsettyjen ja lypsyluvallisten lehmien pitämisen selkeästi erillään toisistaan. Pitkittäin sijoittelu sopii erityisesti useamman robotin tiloille, joissa poistumiskujanne rakennetaan yhteisenä robottien taakse.

 • + Suora tulo parsiosastolta robottiin
 • + Lypsetyt ja lypsyluvalliset erillään
 • + Useampien robottien sijoittelu helppoa
 • + Erottelumahdollisuus


Robotit L-mallin mukaisesti

robotti_l-mallin_mukaisesti

Robotit L-mallin mukaisesti

Robottien sijoittelu L-mallin mukaisesti tuo yhden robotin tiloille helpon laajennettavuuden toiseen robottiin tai vastaavasti kolmannen robotin tiloille laajennettavuuden neljänteen robottiin. Pitkittäin sijoitteltuun robottiin lehmät tulevat suoraan parsiosastosta.

 • + Laajennus helppo lisärobotille
 • + Erottelumahdollisuus molemmilta roboteilta
 • + Takakiertolehmien lypsy poikittain sijoitetulla robotilla


Laajennettavuus

Robottilypsyn myötä työn tuottavuus kasvaa, eläinten hyvinvointi paranee ja tuotannon pyörittäminen vie mukanaan. Laajennettavuus tulee huomioida kaikissa uuden navetan suunnitelmissa, vaikka se kahden robotin navetan hanke tuntuisi tällä hetkellä aivan liian suurelta. Hahmotelma toisen robotin paikasta on hyvä olla kuvissa, vaikka sitä ei heti navettaan laitettaisikaan.

Vaihtoehtoisesti yhden robotin tilaa pitävän ajatuksissa voi olla uusi navetta vaikkapa neljälle robotille. Vanha pihatto palvelee useasti hiehojen kasvatusta, ja lehmille saadaan paremmat olosuhteet uuteen navettaan. Isoissa kohteissa eläinten ryhmittely korostuu, ja kaksoiskierto voi olla järkevää vaihtaa erilliseen hoivarobottiin. Hoivarobotilla voidaan lypsää esimerkiksi kaikki poikineet 1–80 päivän ajan poikimisesta.

Tulosta ja leikkaa talteen robotin mittakuva (1:100) ja voit sovitella sitä omaan navettaan! Robora-suunnittelijamme Juho Aaltonen piirtää MaatalousKonemessujen osastollamme 6M2 sekä uusien pihattojen että laajennusten suunnitelmia. Hän myös auttaa asiakkaita sijoittelemaan lypsyrobotit pohjakuviin. Tervetuloa paikan päälle!


Takaisin uutisiin

Rahoitusratkaisut ikoni

rahoitusta
TILAN tarpeisiin


Lue lisää ›

koeajo

VARaa
jcb-koeajo!


Lue lisää ›

huoltoverkosto

24/7 Robotti-
huoltoverkosto


Lue lisää ›