Tilaa uutiskirje

Ajankohtaista

10.07.2017
Lely Astronaut A4 -mallilla enemmän lypsykäyntejä ja parempi eläinliikenne

joonast Helsingin yliopistosta agronomiksi kesäkuun 2017 alussa valmistunut Joonas Tohni selvitti Lelyn lypsyrobottimallien robottitehokkuutta ja kapasiteettia pro gradu -työssään. Suomessa on käytössä kaikkia neljää eri Lelyn lypsyrobottimallia; Astronaut A2, A3, A3Next ja A4. Uusin robottimalli Lely Astronaut A4 on ollut markkinoilla vuodesta 2010 lähtien, ja suurin osa käytössä olevista roboteista onkin jo A4-robotteja.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Lelyn A4-lypsyrobottimallin tehokkuutta A2- ja A3-malleihin verrattuna. Tutkimuksen hypoteesina oli, että uuden A4-robotin läpikulkueläinliikenne eli I-flow-konsepti lisää lypsykäyntejä. Tämän oletettiin myös parantavan maitotuotosta. Lisäksi tehokkuuden oletettiin olevan uudessa mallissa parempi kehittyneen tekniikan ansiosta.

Tutkimusaineisto kerättiin Lelyn benchmark-toimintona hyödyntäen T4C-tuotantohallintaohjelman tietokantaa. Mukana oli kuusi A2- ja kuusi A3-robotista uuteen A4-robottiin vaihtanutta tilaa. Molemmissa (A2- ja A3-) ryhmissä oli mukana sekä uuteen navettaan tuotantoaan laajentaneita että vain robotin vaihtaneita tiloja, joissa muut olosuhteet pysyivät samoina. Jokaiselta tilalta kerättiin tietoa sadan päivän jaksolta ennen ja jälkeen robotin vaihdon.

Merkittävin muutos robotin vaihdosta on lypsykäyntien ja ohikulkujen määrän kasvu, mikä kertoo parantuneesta eläinliikenteestä. Lypsykäyntien määrä kasvoi vaihdon myötä 12 ja ohikulkujen määrä peräti 58 prosenttia. Lypsykäyntien määrän kasvu vaikuttaa suoraan päivätuotokseen, mikä tutkimuksen mukaan parani 3,9 kg lehmää kohden. Ohikulkujen hurja kasvu puolestaan kertoo vapaan kapasiteetin määrästä laajentaneilla tiloilla. Tutkimuksen perusteella A4-malli lisää lehmien käyntejä robotilla, ja sen kapasiteetti on parempi kuin A2- ja A3-malleilla. Lyhentynyt lypsykäynnin kesto tarkoittaa reilua puolta tuntia lisää lypsyaikaa vuorokaudessa.

tulosten_yhteenv
 
tulosten_yhteenv


Joonaksen työhön voi kokonaisuudessaan tutustua Helsingin yliopiston kotisivuilla.


Takaisin uutisiin

Rahoitusratkaisut ikoni

rahoitusta
TILAN tarpeisiin


Lue lisää ›

koeajo

VARaa
jcb-koeajo!


Lue lisää ›

huoltoverkosto

24/7 Robotti-
huoltoverkosto


Lue lisää ›